Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

L?nh v?c hnh ngh?:

1. Hnh s?: Tham gia t? t?ng v?i t? cch l ng??i bo ch?a cho ng??i b? t?m gi?, b? can, b? co ho?c l ng??i b?o v? quy?n l?i c?a ng??i b? h?i, nguyn ??n dn s?, b? ??n dn s?, ng??i c quy?n l?i, ngh?a v? lin quan trong v? n hnh s?.

2. Dn s?: Tham gia t? t?ng v?i t? cch l ng??i ??i di?n ho?c l ng??i b?o v? quy?n, l?i ch h?p php c?a nguyn ??n ,b? ??n, ng??i c quy?n l?i, ngh?a v? lin quan trong cc v? n v? tranh ch?p dn s?, hn nhn v gia ?nh, kinh doanh, th??ng m?i, lao ??ng, hnh chnh, ngn hng, vi?c yu c?u dn s?, hn nhn v gia ?nh, kinh doanh, ngn hng, th??ng m?i, lao ??ng v cc v?, vi?c khc theo quy ??nh c?a php lu?t.

3. T? v?n: Th?c hi?n t? v?n php lu?t v? doanh nghip, ngn hng, kinh doanh th??ng m?i, lao ??ng, hnh chnh, hn nhn v gia ?nh.

4. ??i di?n:??i di?n ngoi t? t?ng cho khch hng ?? th?c hi?n cc cng vi?c c lin quan ??n php lu?t.

5. Yu c?u: Th?c hi?n cc d?ch v? php l khc theo yu c?u c?a khch hng.


TR??NG V?N PHNG

LU?T S?: V?N H?I

D? : 0917 81 81 79 – 0948 471 281

36 Ng Quy?n – TP. Bun Ma Thu?t – T?nh ??kL?k

?T : 05003 93 22 77 – Fax : 05003 95 95 39

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


D?CH V? CNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

You are here