Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid character

Vào lúc 9 gi? 30 ngày 28-12, hàng ch?c ng??i dân thôn 16 xã Hòa Khánh TP Buôn Ma Thu?t (??c L?c) ?ã ch?n 2 chi?c xe ch? v?t li?u xây d?ng mang BKS 47T-1326 và 47P-1803 c?a Công ty TNHH m?t thành viên Qu?n lý và s?a ch?a ???ng b? ??c L?c gây k?t xe kéo dài.

 

 

Theo ph?n ánh c?a ng??i dân, trong nhi?u tháng qua, ng??i dân 2 bên qu?c l? 14 (?o?n ?i qua thôn 16, xã Hòa Khánh) ph?i s?ng trong b?i ??t vì ?o?n ???ng này ch? r?i ?á nên xe ch?y qua nhi?u gây b?i mù m?t.

Sau khi l?c l??ng ch?c n?ng can thi?p ng??i dân t?p trung v? tr? s? UBND xã Hòa Khánh yêu c?u ??n v? thi công kh?n tr??ng làm ???ng. ?o?n ???ng này do Công ty TNHH m?t thành viên Qu?n lý và s?a ch?a ???ng b? ??c L?c thi công.

Ngu?n SGGP

 

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144713
Hôm nay:Hôm nay:277
Tháng này:Tháng này:21848
T?t c?:T?t c?:4144713

You are here