Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterNg??i ch?ng phá c?a nhà, phát hi?n con gái út 3 tu?i ?ă t? vong c̣n v? n?m thoi thóp bên v?ng máu.
nghi-an-me-giet-con-roi-tu-sat-o-sai-gon

L?c l??ng ch?c n?ng phong t?a c?n nhà x?y ra án m?ng. ?nh: H?i Hi?u

Sáng 10/2 (Mùng 3 T?t), ?i công vi?c v? nhà trong h?m 449 H??ng l? 2 (qu?n B́nh Tân, TP HCM), ng??i ch?ng th?y c?a khóa bên trong. G?i nhi?u l?n nh?ng v? không ra m?, anh nghi có chuy?n ch?ng lành, phá c?a vào trong.

Lên l?u m?t, ng??i ch?ng phát hi?n v? là ch? Ph??ng (38 tu?i) n?m thoi thóp bên v?ng máu v?i v?t c?t ? tay, g?n ?ó là thi th? con gái út 3 tu?i. Nghe ti?ng hô hoán, m?i ng??i ch?y qua ??a ch? Ph??ng ?i c?p c?u.

Ch? Ph??ng cùng ch?ng và ba con (hai gái, m?t trai) t? Qu?ng Ngăi vào TP HCM thuê s?p bán v?i ? ch? Tân B́nh h?n hai n?m nay. Hàng xóm cho hay th?i gian g?n ?ây ch? hay than văn ch?ng l?ng nh?ng nên v? ch?ng th??ng xuyên x?y ra căi v?.

L?c l??ng ch?c n?ng ?ă phong t?a c?n nhà, khám nghi?m hi?n tr??ng. "V?i nh?ng ǵ thu th?p ???c, chúng tôi t́nh nghi ng??i m? ?ă gi?t con r?i t? sát", m?t cán b? ?i?u tra cho hay.

V? vi?c ?ang ???c ?i?u tra làm rơ.

H?i Hi?u

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258479
Hôm nay:Hôm nay:6555
Tháng này:Tháng này:52083
T?t c?:T?t c?:4258479

You are here