Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterC?nh sát ?i?u tra nghi án ch? ??m tôm gi?t ng??i t́nh ??ng tính 16 tu?i b?ng xà beng, sau ?ó u?ng thu?c sâu t? t?.

Ngày 10/2, Công an t?nh Ti?n Giang c? trinh sát canh gi? ng??i ?àn ông 40 tu?i ?ang hôn mê sâu và l?y l?i khai các nhân ch?ng ?? ?i?u tra, làm rơ nguyên nhân khi?n Vơ (16 tu?i, ng? huy?n Tân Phú ?ông) t? vong.

Tr?a m?t ngày tr??c, anh trai c?a Vơ nh?n ???c ?i?n tho?i c?a ch? vuông tôm là ông Tr??ng (40 tu?i, cùng ng? xă Tân Phú, huy?n Tân Phú ?ông) v?i n?i dung "?ă ?ánh ch?t Vơ".

Khi anh này ch?y t?i cḥi canh tôm, n?i Vơ làm thuê, th́ th?y ông Tr??ng n?m trên vơng trong t́nh tr?ng sùi b?t mép, bên c?nh có chai thu?c di?t c?. C̣n Vơ b?t t?nh d??i r?ch c?a vuông tôm. Hai ng??i ???c ??a ??n b?nh vi?n nh?ng Vơ ?ă ch?t. 

T?i hi?n tr??ng, c?nh sát thu gi? cây xà beng dài kho?ng 60 cm. K?t qu? khám nghi?m t? thi cho th?y Vơ có nhi?u v?t th??ng do b? ?ánh, trong ?ó có m?t v?t ?ánh vào ??u làm lún s?.

Theo ?i?u tra ban ??u, ông Tr??ng thuê ??t c?a gia ?́nh Vơ ?? canh tác nuôi tôm và thuê thi?u niên làm công. Sau này hai ng??i có quan h? ??ng tính. Th?i gian g?n ?ây h? x?y ra mâu thu?n, ghen tuông. 

H? Nam

* Tên nhân v?t ?ă thay ??i

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258474
Hôm nay:Hôm nay:6550
Tháng này:Tháng này:52078
T?t c?:T?t c?:4258474

You are here