Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterTrong bu?i sáng mùng m?t T?t Bính Thân, hai thanh niên t? TP HCM lên B́nh D??ng ?ă ra tay hai v? c??p gi?t tài s?n c?a khách du xuân.
K? c??p b? b?t gi?. ?nh: Nguy?t Tri?u

K? c??p b? b?t gi?. ?nh: Nguy?t Tri?u

Ngày mùng 2 T?t, Công an th? xă Thu?n An (B́nh D??ng) ?ă b?t Ph?m Tu?n Minh (27 tu?i, ? TP HCM) v? hành vi C??p gi?t tài s?n, ??ng th?i ?ang truy xét nghi can Nguy?n Thành Ngh?a (24 tu?i) v? cùng hành vi.

Tr??c ?ó, chi?u mùng m?t T?t Bính Thân, Minh và Ngh?a ?i xe máy t? TP HCM lên B́nh D??ng t́m khách du xuân, ?i chúc T?t ?? c??p gi?t. Khi t?i th? xă Thu?n An, chúng áp sát ng??i ph? n? ?i xe máy, gi?t ph?ng s?i dây chuy?n. 

Nghe ti?ng tri hô c?a n?n nhân, Công an ph??ng B́nh Nhâm ?ă truy ?u?i hai tên c??p ??n ph??ng Lái Thiêu th́ kh?ng ch? Minh, c̣n ngh?a ?ă t?u thoát.

Ki?m tra nhanh, c?nh sát phát hi?n trong ng??i Minh 2 s?i dây chuy?n b? ??t. K? này khai nh?n ?ó là "chi?n l?i ph?m" c?a hai v? c??p gi?t vào sáng cùng ngày. 

Nguy?t Tri?u

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144549
Hôm nay:Hôm nay:113
Tháng này:Tháng này:21684
T?t c?:T?t c?:4144549

You are here