Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterKhi nam thanh niên mang l?nh truy nă v?a chúc T?t ng??i thân xong th́ các trinh sát ?p vào b?t gi?.

Ngày 8/2, Pḥng C?nh sát truy nă t?i ph?m (PC52) Công an t?nh B́nh D??ng bàn giao Lê Th? M?nh (23 tu?i, quê Thanh Hoá) cho Công an TP Th? D?u M?t - n?i truy nă nghi ph?m v? hành vi Tr?m c?p tài s?n.

ke-tron-truy-na-bi-bat-trong-dem-giao-thua

M?nh b? b?t khi v? chúc T?t gia ?́nh. ?nh: Nguy?t Tri?u

Theo h? s?, tháng 7/2012, Lâm cùng ??ng ph?m l?y c?p tài s?n c?a ng??i dân ? TP Th? D?u M?t th́ b? ng??i dân phát hi?n, b?t qu? tang giao công an. Trong th?i gian ???c gia ?́nh b?o lănh t?i ngo?i h?u tra, Lâm ?i bi?t tích.

Sau nhi?u n?m tr?n và làm thuê ? khu v?c c?ng Cát Lái (TP HCM), g?n ?ây Lâm v? th?m ng??i thân ? ph??ng Tân Ph??c Khánh, th? xă Tân Uyên. Nh?n ??nh ?êm giao th?a T?t Bính Thân có th? Lâm s? v? chúc t?t gia ?́nh nên các trinh sát m?t ph?c quanh khu v?c.

Khi Lâm xu?t hi?n c?nh sát không b?t gi? ngay mà ??i lúc anh ta chúc T?t xong m?i kh?ng ch?.

Nguy?t Tri?u

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144738
Hôm nay:Hôm nay:302
Tháng này:Tháng này:21873
T?t c?:T?t c?:4144738

You are here