Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngay sau khi Luật Công chứng có hiệu lực, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công chứng theo thẩm quyền. Sở đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và cấp Giấy đăng ký hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động công chứng, triển khai nhiệm vụ công tác công chứng; quy định chế độ thông tin, báo cáo, giao ban chuyên đề các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết công khai trình tự, thủ tục công chứng để đánh giá, kiểm điểm, trao đổi nghiệp vụ về hoạt động công chứng; yêu cầu các cán bộ làm  công tác này thực hiện tư vấn và hướng dẫn, giải đáp cho người yêu cầu công chứng, lịch làm việc, nội quy công chứng, bảng thu phí, thù lao công chứng,
Ngay sau khi Luật Công chứng có hiệu lực, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công chứng theo thẩm quyền. Sở đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và cấp Giấy đăng ký hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động công chứng, triển khai nhiệm vụ công tác công chứng; quy định chế độ thông tin, báo cáo, giao ban chuyên đề các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết công khai trình tự, thủ tục công chứng để đánh giá, kiểm điểm, trao đổi nghiệp vụ về hoạt động công chứng; yêu cầu các cán bộ làm  công tác này thực hiện tư vấn và hướng dẫn, giải đáp cho người yêu cầu công chứng, lịch làm việc, nội quy công chứng, bảng thu phí, thù lao công chứng,
 

Xã hội hóa các hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung trong đó có hoạt động công chứng là một chủ trương lớn của Nhà nước nhằm giảm sức ép cho các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công, đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp, giúp ổn định và phát triển đất nước. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã nêu rõ: “Xây dựng mô hình quản lý nhà nước về công chứng theo hướng Nhà nước chỉ tổ chức cơ quan công chứng thích hợp; có bước đi phù hợp để từng bước xã hội hóa công việc này”. Qua gần 10 năm thực hiện, xã hội hóa hoạt động công chứng được đánh giá là chủ trương phát huy hiệu quả cao và đạt kết quả tốt. Việc cho phép thành lập các Văn phòng công chứng (thay vì thành lập thêm các Phòng công chứng) góp phần giảm bớt gánh nặng cho biên chế và ngân sách nhà nước, tăng nguồn thu ngân sách của các địa phương, giải quyết công việc cho nhiều người lao động, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ người dân của các công chứng viên.

Công chứng là hoạt động cung cấp dịch vụ công, tuy không mang tính quyền lực Nhà nước nhưng là công cụ quan trọng bảo đảm tính an toàn pháp lý trong giao dịch dân sự. Luật công chứng năm 2006 ra đời là sự cụ hóa chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, đưa hoạt động này ngày càng phát triển, đi vào nề nếp và đạt chất lượng. Chưa dừng lại ở đó, Luật công chứng năm 2014 (sửa đổi) được ban hành đã mở rộng thẩm quyền về chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng đã tạo ra bước chuyển mới cho hoạt động công chứng, chứng thực, giảm áp lực cho UBND cấp huyện, cấp xã.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường cơ chế giám sát, minh bạch hóa hoạt động công chứng, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phải niêm yết thông tin đường dây nóng (số điện thoại của Lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn, thanh tra Sở, địa chỉ hòm thư điện tử) tại trụ sở làm việc để các cơ quan, tổ chức, cá nhân giám sát, phản ánh về hoạt động công chứng. Sở cũng có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh về hoạt động công chứng, nhất là những giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật do Công chứng viên thực hiện. Việc công khai thông tin đường dây nóng phản ánh về hoạt động công chứng đã phát huy tác dụng rất tốt. Nhiều tổ chức, cá nhân đã thông tin phản ánh về hoạt động công chứng một cách kịp thời, toàn diện hơn. Qua đó giúp Sở Tư pháp có thêm cơ chế giám sát thường trực đối với hoạt động công chứng và tiếp nhận nhiều thông tin bổ ích trong công tác quản lý, đồng thời cũng trở thành kênh thông tin tư vấn, giải thích, tuyên truyền pháp luật khá hiệu quả.

Thực hiện đúng đắn quá trình xã hội hóa công chứng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, hoạt động công chứng ở Ninh Bình bước đầu đạt được kết quả khá thiết thực. Nếu như trước năm 2010, toàn tỉnh chỉ có 2 Phòng Công chứng với 3 công chứng viên thì đến nay đã có 11 tổ chức hành nghề công chứng, gồm 02 Phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp và 09 Văn phòng công chứng được phân bổ tại 8/8 đơn vị hành chính cấp huyện với 17 công chứng viên và một đội ngũ cán bộ dự nguồn bổ nhiệm công chứng viên khi có đủ điều kiện. Việc thành lập các Văn phòng công chứng đã giảm tải áp lực công việc do trước đây việc công chứng các hợp đồng, giao dịch đều dồn về các Phòng công chứng Nhà nước, người dân đỡ mất nhiều thời gian chờ đợi, phiền hà. Các tổ chức hành nghề công chứng đã có những thay đổi tích cực trong việc đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng chuyên môn, cung cách phục vụ linh hoạt, thuận tiện, nhanh chóng hơn... nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển nghề công chứng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hoạt động công chứng đã góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia hợp đồng, giao dịch trong lĩnh vực dân sự, kinh tế, lao động, thương mại...; tạo hành lang pháp lý an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chỉ tính riêng năm 2015, các Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp đã thực hiện 976 việc, thu lệ phí 605.618.000đ, các Văn phòng công chứng thực hiện 5925 việc, thu lệ phí 2.214.511.000đ.

Tuy nhiên, do quá trình xã hội hóa công chứng đang thực hiện ở giai đoạn đầu nên còn gặp một số khó khăn, cản trở như: thể chế công chứng chưa hoàn thiện; nhận thức về giá trị pháp lý của công chứng còn hạn chế, nhiều người coi công chứng chỉ là thủ tục hành chính thuần túy, hình thức; việc chấp hành pháp luật về công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, thống nhất; quy mô của tổ chức hành nghề công chứng nhỏ, đội ngũ công chứng viên còn thiếu, chưa chuyên nghiệp; Hoạt động của một số tổ chức hành nghề công chứng thiếu tính chuyên nghiệp, chưa có sự liên kết trong hành nghề, chất lượng công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng xã hội hóa chưa cao, chủ yếu là đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề công chứng nên hạn chế về nghiệp vụ chuyên môn, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên đã được bổ nhiệm chưa được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, trình độ quản lý còn bất cập. Một số Văn phòng công chứng không niêm yết lịch làm việc, không niêm yết thù lao công chứng, chưa thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ công chứng...

 Để công tác xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả cao cần thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Công chứng năm 2014, đặc biệt là những quy định về tiêu chuẩn, bổ nhiệm công chứng viên… Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm và những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động công chứng. Thực tiễn đã chứng minh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng là đúng đắn. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân khi thực hiện dịch vụ. Vì vậy, để xã hội hóa công chứng theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra cần sớm hoàn thiện thể chế công chứng, tạo điều kiện tốt nhất cho nghề công chứng phát triển, đặc biệt là nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công chứng trong đời sống khi nước ta phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

Phạm Thị Hương


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

dau gia daklak

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Unavailable for the moment

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4130235
Hôm nay:Hôm nay:538
Tháng này:Tháng này:23658
Tất cả:Tất cả:4130235

You are here