Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterÔtô c?a Phó bí th? Huy?n Phong Th? (Lai Châu) ???c cho là vào cua r?i m?t lái và lao xu?ng v?c sâu 100 m. 
xe-lao-xuong-vuc-sau-100m-pho-bi-thu-huyen-bo-len-duong-keu-cuu

Xe c?a Phó bí th? Huy?n ?y Phong Th? lao xu?ng v?c sâu kho?ng 100 m và h? h?ng n?ng. ?nh: Tài Nguyên môi tr??ng

Sáng 3/2, ông ??ng V?n Châu, Phó bí th? huy?n Phong Th? lái ôtô 5 ch? t? thành ph? Lai Châu ?i huy?n Phong Th?. Khi ??n km 21+100 qu?c l? 4D, ?o?n qua xă L?n Nh́ Thàng (Phong Th?), xe vào cua r?i b?t ng? lao xu?ng v?c sâu trên 100 m.

Ông Châu ?ă t? ḅ lên ???c m?t ???ng và ???c ng??i dân ??a ?i c?p c?u trong t́nh tr?ng b? th??ng nh?. T?i hi?n tr??ng, xe bi?n d?ng, n?m cách m?t ???ng kho?ng 100 m. M?t c?t bi?n báo ven ???ng b? ?âm ??, b?p dúm.

Lănh ??o Pḥng C?nh sát giao thông, Công an t?nh Lai Châu cho bi?t, r?t may n?n nhân ch? b? xây x??c nh?, không ?nh h??ng ??n tính m?ng. "Nguyên nhân ?ang ???c làm rơ, tuy nhiên hi?n tr??ng không th?y có d?u hi?u c?a va ch?m v?i xe khác. R?t có th? xe vào cua ?ă m?t lái r?i tr??t d?n xu?ng v?c", v? này nói.

Ph??ng S?n

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4258471
Hôm nay:Hôm nay:6547
Tháng này:Tháng này:52075
T?t c?:T?t c?:4258471

You are here