Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterNghe ti?ng kêu c?u trong c?n pḥng tr? b?c cháy, hàng xóm phá c?a d?p t?t l?a th́ phát hi?n ng??i ?àn ông t? vong trong nhà v? sinh.
?ám cháy thiêu r?i nhi?u tài s?n trong pḥng tr?. ?nh: Nguy?t Tri?u

?ám cháy thiêu r?i nhi?u tài s?n trong pḥng tr?. ?nh: Nguy?t Tri?u

Sáng 4/2, nghe ti?ng kêu c?u phát ra t? pḥng tr? b?c cháy d? d?i ? th? xă Thu?n An (B́nh D??ng), hàng xóm ch?y ??n v?i phá c?a n? l?c d?p l?a.

Khi h?a ho?n ???c d?p t?t, m?i ng??i phát hi?n anh Nguy?n V?n C?nh (37 tu?i, quê An Giang) ch?t cháy ?en trong nhà v? sinh. Ngoài ra, xe máy, b́nh gas 18 kg cùng nhi?u tài s?n trong pḥng tr? b? cháy r?i.

Ch? Tr?n Kim Sang (37 tu?i, v? n?n nhân) cho bi?t, sáng nay anh C?nh ch?y xe máy ch? ch? ?i làm ? khu công nghi?p g?n khu nhà tr?. Ch?ng ch? tr? v? pḥng tr? ch?ng n?a ti?ng th́ x?y ra v? vi?c.

V? vi?c ?ang ???c ?i?u tra.

Nguy?t Tri?u

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4163912
Hôm nay:Hôm nay:1211
Tháng này:Tháng này:7365
T?t c?:T?t c?:4163912

You are here