Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterQu? c?u làm b?ng nylon có nhi?u ḍng ch? n??c ngoài r?i xu?ng nhà dân khi?n hàng tr?m ng??i hi?u k? kéo ??n xem. 
qua-cau-la-roi-xuong-nha-dan-o-quang-nam

"V?t th? l?" gi?ng khinh khí c?u ?ang ???c gi? t?i tr? s? xă Zà Hung. ?nh: CTV

Ông Bh’n??ch Bíp, Ch? t?ch UBND xă Zà Hung (?ông Giang, Qu?ng Nam) cho bi?t kho?ng 13h chi?u 10/1, nhi?u ng??i dân phát hi?n m?t v?t gi?ng khinh khí c?u bay l? l?ng trên b?u tr?i theo h??ng nam - b?c nên ch?y d??i ??t ?u?i theo. ??n chi?u t?i, v?t th? l? r?i xu?ng m?t nhà dân tr??c Tr?m y t? xă Zà Hung.

V?t th? h́nh b?u d?c r?ng kho?ng 2 m, dài h?n 10 m, màu tr?ng ??c ???c làm b?ng nylon, b? m?t in nhi?u h́nh ?nh m?t ng??i cùng ḍng ch? Trung Qu?c và m?t lo?i ch? khác g?n gi?ng ch? Lào, ho?c Campuchia. ?i cùng v?i qu? c?u l? này là kho?ng 1.000 m dây dù ???c ?ính nhi?u chi?c áo, kh?n, váy màu s?c s?. 

qua-cau-la-roi-xuong-nha-dan-o-quang-nam-1

Nhi?u h́nh in m?t ng??i ?àn ông cùng các ḍng ch? n??c ngoài trên qu? c?u. 

Khi r?i xu?ng ??t, qu? c?u l? b? v??ng vào tr? phát sóng, sau ?ó d?t trên ng?n cây keo c?a ng??i dân khi?n nhi?u ph?n b? rách.

S? vi?c khi?n hàng tr?m ng??i hi?u k? kéo ??n xem. Nhà ch?c trách ??a ph??ng ?ă t?i xác minh ??ng th?i ??a v?t th? l? v? tr? s? và báo cáo huy?n ?ông Giang.

qua-cau-la-roi-xuong-nha-dan-o-quang-nam-2

G?n m?t km dây dù ???c g?n v?i áo, kh?n... màu s?c s?c s?. 

Ban ch? huy quân s? huy?n ?ông Giang cho hay, ?ă c? ng??i ki?m tra s? vi?c nh?ng v?n ch?a xác ??nh ???c ngu?n g?c v?t th? này. ??n v? ?ang báo cáo lên t?nh ?? c? cán b? xác ??nh c? th? r?i m?i có k?t lu?n tiêu h?y hay không.

Ti?n Hùng

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4163885
Hôm nay:Hôm nay:1184
Tháng này:Tháng này:7338
T?t c?:T?t c?:4163885

You are here