Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterB? chuy?n bi?n, ng? dân Qu?ng B́nh ??a m?t ng??i Trung Qu?c g?p n?n trên bi?n vào ??t li?n ?? c?u ch?a.
ngu-dan-quang-binh-cuu-nguoi-trung-quoc-gap-nan-tren-bien

Biên pḥng Qu?ng B́nh làm th? t?c ti?p nh?n ng??i ?àn ông Trung Qu?c g?p n?n trên bi?n. ?nh: ??c Trí

Sáng 11/1, tàu cá Qu?ng B́nh do ông Nguy?n V?n H?u (trú xă Qu?ng Phúc, th? xă Ba ??n, Qu?ng B́nh) làm thuy?n tr??ng c?p c?ng Gianh, bàn giao cho biên pḥng Qu?ng B́nh m?t ng??i ?àn ông Trung Qu?c g?p n?n trên bi?n.

4 ngày tr??c, ông H?u và 6 thuy?n viên ?ang ?ánh cá ? phía ?ông ???ng phân ??nh v?nh B?c B? 10 h?i lư th́ phát hi?n m?t ng??i trôi d?t trên bi?n. Tàu ông H?u ?ă c?u v?t và kh?n c?p tr? v? t? kho?ng cách h?n 100 h?i lư ?? c?u ch?a cho ng??i này.

Xác minh ban ??u, n?n nhân là T? T? L?p, 40 tu?i, qu?c t?ch Trung Qu?c. Ông này cho hay ?i du l?ch trên bi?n tuy?n Malaysia - Indonesia - Thái Lan th́ b?t ng? g?p n?n vào ngày 3/1.

Biên pḥng Qu?ng B́nh ?ă ki?m tra s?c kh?e, c?p áo qu?n và t? trang cho ông L?p, ??ng th?i báo cáo B? t? l?nh Biên pḥng và ngành ch?c n?ng ?? bàn giao ng??i g?p n?n cho phía Trung Qu?c.

Hoàng Táo

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144537
Hôm nay:Hôm nay:101
Tháng này:Tháng này:21672
T?t c?:T?t c?:4144537

You are here