Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:731. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:137. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:471. Error 9: Invalid characterM?c dù ?ă nh?n ti?n c?a ?oàn du khách nh?ng Quang không ch?u mua vé tham quan ph? c? H?i An mà c? t́nh tr?n nên x?y ra xô xát v?i l?c l??ng ch?c n?ng.

Ngày 11/1, ông Nguy?n V?n D?ng (Ch? t?ch UBND TP H?i An, Qu?ng Nam) cho bi?t ?ă nh?n ???c báo cáo v? vi?c h??ng d?n viên t? b? nhi?u cán b? ngành du l?ch c?a thành ph? ?ánh. “S? vi?c ch? d?ng ? m?c xô xát nh?ng nh? v?y c?ng không ch?p nh?n ???c. Vi?c này c? hai phía ??u sai”, ông D?ng nói và cho bi?t s? x? lư sau khi công an thành ph? k?t lu?n v? vi?c vào ngày mai.

Kho?ng 20h t?i 10/11, h??ng d?n viên Lê Trung Quang (29 tu?i, qu?n S?n Trà, TP ?à N?ng) d?n ?oàn 8 du khách ??n tham quan H?i An. Khi vào ph? c?, m?c dù ?ă nh?n ti?n c?a du khách nh?ng Quang không mua vé mà c? t́nh d?n khách “?i chui”.

huong-dan-vien-xo-xat-voi-doi-quy-tac-hoi-an-vi-tron-mua-ve

Giá vé vào tham quan H?i An v?i khách trong n??c là 80.000 ??ng và 120.000 ??ng v?i qu?c t?. Trong n?m 2015, H?i An ?ón 2,7 tri?u l??t khách, tuy nhiên vi?c thu vé g?p nhi?u khó kh?n. ?nh: Ti?n Hùng.

Phát hi?n s? vi?c, l?c l??ng liên ngành g?m ??i ki?m tra quy t?c ?ô th?, cán b? h??ng d?n tham quan, bán vé ?? ngh? Quang mua vé nh?ng anh này không ch?p hành. Sau m?t h?i l?n ti?ng, gi?a Quang và l?c l??ng ch?c n?ng x?y ra xô xát.

Nhi?u ng??i ch?ng ki?n s? vi?c ?ă quay clip ??ng t?i lên Facebook. Clip dài g?n 8 phút cho th?y, sau khi xô xát h??ng d?n viên b? ch?y và b? l?c l??ng ch?c n?ng ?u?i theo gi?ng co. Quang sau ?ó hô hoán b? ?ánh và ti?p t?c ch?i b?i. Khi công an ph??ng Minh An (TP H?i An) m?i Quang v? làm vi?c th́ anh này ch?ng c? quy?t li?t.

“Nh?ng cán b? ??i quy t?c sai v́ không gi? ???c b́nh t?nh d?n ??n xô xát, c̣n h??ng d?n viên ?ă tr?n vé c̣n ch?ng ??i và vu cáo”, Ch? t?ch TP H?i An nói và cho hay b??c ??u Quang b? l?p biên b?n v́ Ch?ng ng??i thi hành công v?.

huong-dan-vien-xo-xat-voi-doi-quy-tac-hoi-an-vi-tron-mua-ve-1

Ph? c? c?ng là n?i sinh s?ng c?a ng??i dân nên h??ng d?n viên d? dàng "qua m?t" ng??i bán vé ?? "tham quan chui". ?nh: Ti?n Hùng.

C?ng theo ông D?ng, hi?n ? H?i An có r?t nhi?u h??ng d?n viên du l?ch l?y ti?n c?a khách nh?ng không mua vé mà l?i ?i “chui”. Do H?i An có nhi?u h?m nh?, vi?c ki?m soát vé ch?a khoa h?c nên t́nh tr?ng khách du l?ch “chui” r?t khó ki?m soát.

V? vi?c ?ang ???c Công an H?i An làm rơ.

Ti?n Hùng

View detail ...

Theo vnexpress.net

D?CH V? CÔNG CH?NG

D?CH V? LU?T S?

D?CH V? B?T ??NG S?N

M?U H? GIAO D?CH

dau gia daklak

T́m ki?m

H? tr? tr?c tuy?n

Unavailable for the moment

Video ??i AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Th?ng kê truy c?p

4144638
Hôm nay:Hôm nay:202
Tháng này:Tháng này:21773
T?t c?:T?t c?:4144638

You are here