Hà Giang tăng cường quản lý nhà nước về tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 2016

 

Thực hiện Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các văn bản Luật khác có liên quan đến hoạt động công chứng như: Luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình…; để triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản đã được triển khai của Sở Tư pháp trong thời gian qua về lĩnh vực công chứng và kiến nghị của Đoàn Kiểm tra Sở Tư pháp tại Báo cáo số 259/BC-ĐKT ngày 01/12/2015, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thứ nhất: Tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch năm 2016 để tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực công chứng đến người dân hiểu rõ bản chất, chức năng, vai trò của công chứng, chứng thực để người dân quyết định lựa chọn phù hợp, tăng cường bảo đảm an toàn cho các giao dịch dân sự.

- Thứ hai: Thường xuyên chủ động nghiên cứu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Công chứng, các văn bản hướng dẫn thi hành và các Luật có liên quan, hạn chế đến mức thấp nhất thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót sai phạm qua Thanh tra, Kiểm tra (qua thanh tra hoạt động công chứng năm 2015 các tổ chức hành nghề công chứng có rất nhiều sai phạm, thiếu sót).

- Thứ ba: Thực hiện việc niêm yết đầy đủ các quy định về mức phí công chứng, trần thù lao công chứng và số điện thoại đường dây nóng.

- Thứ tư: Tiến hành triển khai thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ công chứng đã được chuyển giao để đảm bảo thống nhất, phòng ngừa rủi ro, trao đổi thông tin giữa các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đảm bảo theo đúng tinh thần của Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn (Thời gian thực hiện triển khai phần mềm quản lý hồ sơ công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2016. Đồng thời báo cáo Sở Tư pháp trước ngày 20/01/2016 về tình hình triển khai phần mềm).

- Thứ năm: Trên cơ sở Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Quy hoạch tổng thể phát triển hành nghề công chứng đến năm 2020” và công văn số 500/BTP-BTTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng, các địa phương cần kiện toàn, củng cố, tiếp tục, tiếp tục thành lập các Hội công chứng viên tạo cơ sở cho việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 22/7/2015 của Sở Tư pháp.

Hoàng Hồng


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

dau gia daklak

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Unavailable for the moment

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4081086
Hôm nay:Hôm nay:1271
Tháng này:Tháng này:33799
Tất cả:Tất cả:4081086

You are here