Tháo gỡ vướng mắc về quản lý, hạch toán đối với khoản thu thù lao công chứng

 

Vừa qua, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp nhận được phán ánh của một số Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng về vướng mắc liên quan đến việc quản lý, hạch toán đối với khoản thù lao công chứng, về vấn đề này, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính nghiên cứu, tháo gỡ vướng mắc, cụ thể như sau:

1. Về quản lý hóa đơn

Khoản 2 Điều 32 Luật công chứng năm 2014 quy định “Tổ chức hành nghề công chứng được quyền thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác”.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng quy định:

Khi thu phí, đơn vị thu phí phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, như sau:

a) Đối với đơn vị thu phí là Phòng công chứng, thực hiện lập và giao biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

b) Đối với đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng, thực hiện lập và giao hoá đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức hành nghề công chứng khi thu phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác thì phải lập và giao chứng từ thu cho đối tượng nộp phí.

(i) Trường hợp đối với đơn vị thu phí là Phòng công chứng, thực hiện lập và giao biên lai thu cho đối tượng nộp phí quy định hiện hành của Bộ Tài chính (theo Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước);

(ii) Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng, thực hiện lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn (theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Để việc lập và giao chứng từ thu khi thu phí của các tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định thì các tổ chức hành nghề công chứng có thể liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên địa bàn để được hướng dẫn thực hiện.

2. Về hạch toán kế toán đối với khoản thù lao công chứng

Khoản 2 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014 quy định “Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng”.

Khoản 2 Điều 19 Luật công chứng năm 2014 quy định “Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp”.

Khoản 1 Điều 22 Luật công chứng năm 2015 quy định “Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh”. Theo đó, việc tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với loại hình đơn vị, cụ thể như sau:

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng là Phòng công chứng thì thực hiện hạch toán kế toán và mở sổ sách theo hướng dẫn tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/6/2006 của Bộ Tài chính. Đơn vị sử dụng tài khoản 511-“các khoản thu” để phản ánh các khoản thù lao công chứng phát sinh tại đơn vị và tình hình xử lý các khoản thu đó.

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng là Văn phòng công chứng thì thực hiện hạch toán kế toán và mở sổ sách theo hướng dẫn tại chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành: Có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính. Trong cả 2 trường hợp khoản thù lao công chứng được phản ánh vào tài khoản 511-“doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

Trên đây là tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc hạch toán, quản lý đối với khoản thu thù lao công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng.

Vũ Thị Lý


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

dau gia daklak

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Unavailable for the moment

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4130263
Hôm nay:Hôm nay:566
Tháng này:Tháng này:23686
Tất cả:Tất cả:4130263

You are here