Những giải pháp hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2104/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu Luật công chứng năm 2014, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động công chứng, ngày 04/02/2015 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về triển khai thi hành Luật công chứng trên địa bàn tỉnh trong đó xác định các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, lộ trình của Đề án, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Công văn số 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2104/QĐ-TTg cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu Luật công chứng năm 2014, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức và hoạt động công chứng, ngày 04/02/2015 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về triển khai thi hành Luật công chứng trên địa bàn tỉnh trong đó xác định các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, lộ trình của Đề án, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng, Công văn số 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014.
 

Ngày 11/5/2015 UBND tỉnh ban hành công văn số 1384/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trong đó yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng, không đặt vấn đề chuyển giao ngược lại, tránh xáo trộn và khó khăn cho người dân khi yêu cầu công chứng, chứng thực tại địa phương. Đối với những địa bàn chưa có quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển giao, giao dịch, thì người dân có quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp đã tổ chức buổi làm việc chuyên đề với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật công chứng, phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn; rà soát các văn bản của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công chứng để sửa đổi, bổ sung, thay thế và yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng chuẩn bị tốt điều kiện về trang bị, con người để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tại địa phương trong việc thực hiện công chứng bản dịch, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản…  theo quy định tại Điều 77 của Luật công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành quy định mức trần thù lao công chứng và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng, ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Thực hiện công văn số 2416/BTP-BTTP ngày 07/7/2015 về việc thành lập, kiện toàn, củng cố Hội công chứng viên, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 22/7/2015 về việc thành lập ban vận động Hội công chứng viên tỉnh Hà Giang. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 tổ chức hành nghề công chứng. có 06 công chứng viên và đang có 03 người thực tập tại các tổ chức hành nghề công chứng. Để đáp ứng yêu cầu Luật công chứng năm 2014 cần có các giải pháp như sau:

Thứ nhất: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật công chứng năm 2014, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP để người dân hiểu rõ bản chất, chức năng, vai trò của công chứng, chứng thực và có quyết định lựa chọn phù hợp, tăng cường bảo đảm an toàn cho các giao dịch dân sự,

Thứ hai: Yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng niêm yết số điện thoại đường dây nóng của: Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác Bổ trợ tư pháp; Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp; Chánh thanh tra Sở tại trụ sở làm việc; niêm yết công khai thủ tục hành chính, phí công chứng, thù lao công chứng. Đối với đơn, thư mà cá nhân, tổ chức yêu cầu ngăn chặn thì công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng phải tiến hành xác minh, đồng thời đối chiếu với các quy định của pháp luật để tiến hành thực hiện việc công chứng hoặc từ chối công chứng;

Thứ ba: Đối với việc bồi dưỡng, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp, trước mắt Sở Tư pháp giao cho Phòng Bổ trợ tư pháp hàng năm xây dựng kế hoạch để các tổ chức hành nghề công chứng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao nghiệp vụ công chứng.

Hoàng Hồng


View detail ...

Theo www.moj.gov.vn

dau gia daklak

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Unavailable for the moment

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4081087
Hôm nay:Hôm nay:1272
Tháng này:Tháng này:33800
Tất cả:Tất cả:4081087

You are here